Facebook Video Calling 3.1.0.521

Facebook Video Calling 3.1.0.521

Facebook – Shareware – Android iPhone Windows Mac
ra khỏi 63 phiếu
4 Stars User Rating
Cuộc gọi video cho phép bạn để nói chuyện với bạn bè của bạn mặt đối mặt. Tất cả bạn cần làm là hoàn thành một thiết lập nhanh chóng, một thời gian, và bạn đã sẵn sàng để gọi cho bất kỳ người bạn trên Facebook.

Làm thế nào nó hoạt động: nếu bạn và người bạn của bạn đều có webcam và Micro thiết lập, bạn sẽ có thể nhìn thấy và nghe thấy nhau trong thời gian thực. Nếu bạn gọi cho bạn bè người không có webcam, họ sẽ có thể nhìn thấy và nghe thấy bạn nhưng bạn sẽ chỉ có thể nghe họ.

Gọi hồ sơ: thời gian và ngày của mỗi cuộc gọi bạn thực hiện được liệt kê trong lịch sử liên tục tin nhắn của bạn với mỗi người bạn. Các cuộc gọi mình không được ghi lại hoặc lưu.

Đa tác vụ: Bạn có thể tiếp tục sử dụng trò chuyện và các tính năng Facebook khác trong cuộc gọi video của bạn.

Tổng quan

Facebook Video Calling là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Facebook.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 12.064 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Facebook Video Calling là 3.1.0.521, phát hành vào ngày 07/10/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 08/07/2011.

Facebook Video Calling đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iPhone/Windows/Mac.

Người sử dụng của Facebook Video Calling đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Facebook Video Calling!

Cài đặt

người sử dụng 12.064 UpdateStar có Facebook Video Calling cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Facebook
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại